Er is in zoekmachineland het een en ander veranderd en ook Fietsenreizen.nl zal zich daarop aan moeten passen. Het onderscheid tussen artikelen en gesponsorde content is daarom minder duidelijk geworden. Ik geeft daarom graag extra duidelijkheid. 

Fietsenreizen.nl is een onafhankelijke website zonder binding met welke instelling dan ook. Ik probeer in mijn artikelen objectief te blijven maar enthousiasme te tonen als ik dat ook daadwerkelijk ben.

Om een verdere ontwikkeling door te maken trekt Fietsenreizen.nl steeds vaker gastblogs en gastbloggers aan. Dit zorgt voor een groter en diverser aanbod, maar het is niet te voorkomen dat gastbloggers ook commerciële belangen hebben. Dat is niet erg en is soms zelfs noodzakelijk voor de continuïteit van een website. Ik ben echter van mening dat het voor een lezer duidelijk moet zijn vanuit welke hoedanigheid een artikel of bijdrage is geschreven.

Berichten geschreven door mij(Jordy) zijn altijd vanuit objectief oogpunt geschreven. Als ik enthousiast ben over een product, dienst of actie zal ik dit duidelijk laten merken. Als sprake is van een vorm van sponsoring word dit duidelijk onderaan het artikel vermeld.

Bas Kemper is sinds kort blogger op Fietsenreizen.nl. In zijn introductie als gastblogger lees je meer over de hoedanigheid van waaruit hij schrijft.

De Redactie plaatst eenmalige en/of incidentele bijdragen van zowel bedrijven, instellingen en individuen. De belangen kunnen zowel commercieel als ideëel van aard zijn.

Sinds kort ‘straft’ Google website die artikelen plaatsen met daarin de woorden advertorial of advertentie. Zij wil daarmee bereiken dat gesponsorde links minder hoog op de resultatenpagina verschijnen. Gesponsorde links zijn vaak minder relevant. Fietsenreizen zoekt daarom naar nieuwe manieren om ‘gesponsorde’ content te plaatsen en scheiden van gewone content.